شرايط کنسلي ويژه در سايت ارم پارس کيش

*** شرايط کنسلي ويژه در سايت ارم پارس کيش***

تا ساعت 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز 10 درصد جريمه
تا ساعت 12 ظهر 2 روز قبل از پرواز 20 درصد جريمه
تا ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز 40 درصد جريمه
از ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز تا 360 دقيقه قبل از پرواز 60 درصد جريمه
 100 % جريمه جا ماندن از پرواز : (No Show)تغيير پرواز مسافر با 10 درصد خسارت انجام ميگيرد 
اصلاح نام جزئي بدون خسارت و اصلاح نام کلي شامل 10 درصد جريمه ميشود 
 
 درصورت نياز به استرداد پرواز چند مسافر ازميان کل مسافران لطفا مسافران مورد نظر را انتخاب نموده وسپس دکمه استرداد را بزنيد   
درصورت نياز به کنسل کردن کل رزرو بدون انتخاب کردن مسافر خاصي لطفا د کمه استردادرا بزنيد
** جهت دريافت وجه استرداد لازم است فرم استرداد راپرکرده و فاکس نمائيد **
لازم به ذکر ميباشد که استرداد وجه ظرف مدت 24 تا72 ساعت بعد از ارسال فرم انجام ميگردد

طریقه ارسال فرم استرداد وجه

طريقه ارسال فرم

صفحه اول قسمت فرم ها
پرکردن فرم فوق به صورت کامل و ارسال توسط گزينه ثبت
دريافت کد رهگيري جهت پيگيري
طريقه پيگيري واريزي 
صفحه اول قسمت فرم ها
انتهاي صفحه استرداد وجه قسمت پيگيري کد رهگيري مورد نظر را وارد نموده و نتيجه را دريافت نماييد

قابل توجه همکاران با خريد با نام کاربري غير اعتباري از 2% تخفيف بيشتراستفاده نماييد

قابل توجه همکاران با خريد با نام کاربري غير اعتباري از 2% تخفيف بيشتراستفاده نماييد 

** اطلاعيه مهم در رابطه با اتباع خارجي **

در صورت رزرو جهت مسافرين افغاني که کارت تردد ندارند مسئوليت عدم پذيرش در فرودگاه به عهده رزرو گيرنده ميباشد لازم به ذکر میباشد که روی
 هرپرواز بیشتر ازده مسافر افغانی پذیرش نمیشوند و مسئولیتی در قبال عدم پذیرش مسافران به عهده شرکت نمیباشند.